Česká národní banka

cnb

Zrealizovali jsme zakázku  „Obnova zdroje chladu CH1 v ústředí ČNB“ pro Českou národní banku. Zakázka obnáší náhradu dvou stávajících chladících jednotek TRANE RTAA – 322 – LN za nová zařízení.

Současně s výměnou jednotek je provedena i výměna zdvojeného primárního čerpadla M5.1 (2) a změna řízení zdroje chladu CH2 s ohledem na v budoucnosti zamýšlený proměnný průtok v sekundární (spotřebitelské) a tím i v primární (zdrojové) části chlazení. Současně s tím také dochází k náhradě třícestných ventilů na vybraných spotřebičích (FCU) za dvoucestné. Dále je provedeno náhrada všech stávajících oběhových čerpadel za nové a instalovan měřič tepla a průtoku na primární části. Jak další část bude provedeno propojení vodní strany zdroje chladu CH2 a zdroje chladu CH1 propojkou o kapacitě 400 kW při dT=5K. Obnova chlazení CH1 bude probíhat za provozu budovy ČNB, v době provádění prací není počítáno s žádným náhradním zdrojem chlazení vzhledem k tomu že se jedná o sezonní zdroj chladu.